U Splitu održani 38. Redovnički dani

Posted by

Trideset i osmi Redovnički dani o temi „Posvećeni život u sinodalnoj Crkvi: zajedništvo, sudjelovanje, poslanje“ upriličeni su 16. i 17. rujna u franjevačkom samostanu o. Ante Antića na Trsteniku u Splitu. Program je započeo u petak molitvom Trećega časa, uz sudjelovanje oko 100 redovnica i redovnika, provincijalki i provincijala te generalnog vikara Splitsko-makarske nadbiskupije don Franje-Frankopana Velića, izaslanika splitsko-makarskog nadbiskupa Dražena Kutleše.

Uvodni pozdrav uime Povjerenstva za trajnu formaciju redovnika i redovnica u Republici Hrvatskoj uputio je fra Milan Krišto, provincijalni ministar Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda. Pozdravivši nazočne, osobito generalnog vikara i provincijala fra Marka Mršu te gvardijana samostana fra Domagoja Volarevića, naglasio je da je tema izabrana na tragu predstojeće Sinode o sinodalnosti. „Papa Franjo je govorio o promjeni epohe. Sazvao je Sinodu koja prvi put u povijesti uključuje cijelu Crkvu. To je istinski znak milosti i događaj koji traži zalaganje svih vjernika ne samo izricanje lijepih ideja nego u promicanju Isusova mentaliteta“, kazao je provincijalni ministar. Podsjetio je da redovništvo baštini sinodalnu praksu u svojim strukturama i u stilu življenja zajedničkoga hoda. U tome su najizvrsniji primjer redovnički provincijalni i provincijski kapituli. Citirao je pripravni dokument za Sinodu br. 28 u kojem se kaže da zajednički hod treba promotriti s dviju različitih snažno povezanih perspektiva.

„Prva se tiče unutarnjeg života partikularnih Crkava, odnosâ između čimbenika koji ih čine (na prvome mjestu odnosâ između vjernikâ i njihovih pastira, također po tijelima sudjelovanja predviđenima kanonskom disciplinom, uključujući biskupijsku sinodu) i zajednicâ na koje su podijeljene (osobito župâ). Promatra zatim odnose biskupâ među njima samima i s rimskim biskupom, također putem posredničkih tijela sinodalnosti. Proteže se potom na način na koji svaka partikularna Crkva u sebi integrira doprinos raznih oblika monaškog, redovničkog i posvećenog života, laičkih udruga i pokreta, crkvenih ustanova raznih vrsta (škole, bolnice, sveučilišta, zaklade, dobrotvorne i ustanove za razne oblike skrbi i za djela ljubavi, itd.).“ Druga perspektiva, o čemu govori br. 29 „promatra kako Božji narod putuje zajedno s cijelom ljudskom obitelji. Pogled će se tako zaustaviti na stanju odnosâ, dijaloga i eventualnih zajedničkih inicijativa s vjernicima drugih religija, s onima koji su se udaljili od vjere, kao i sa specifičnim društvenim okruženjima i skupinama, s njihovim institucijama.“ Zaželio je svima blagoslovljen rad.

Nazočnima se potom obratio generalni vikar Velić. Prenio je pozdrave nadbiskupa Kutleše koji nažalost nije mogao doći te je najavio da će na misi pročitati nadbiskupovu propovijed, prigodnu riječ koju je uputio redovnicima i redovnicama. U svom je pozdravnom govoru don Franjo-Frankopan kazao da svećenici, redovnici i redovnice, osobe posvećenog života nisu se posvetili da budu svrha sami sebi nego da služe drugima i da im pomognu doći do Krista. Naglasio je da su redovnici i redovnice na poseban način nadahnuti Duhom Svetim. Podsjetio je na sutrašnji spomendan Rana sv. Franje, sveca koji je na pravi način pokazao što znači biti redovnik. Poslušan Božjem pozivu i poslanju napustio je grad u kojem je živio i otišao živjeti na asiškom polju. Ljudskim očima gledano činilo se kao da je napustio zajedništvo, ali gledajući Božjim očima nadahnuti Duhom Svetim vidimo da je upravo Franjo Asiški živio zajedništvo, ostvario je sudjelovanje i bio je poslušan poslanju koje mu je Bog dao. Upozorio je da se i nama može dogoditi što se dogodilo građanima Asiza, da imamo dobro uhodane programe i strukture u koje će Duh Sveti zahvatiti i tražiti od nas nešto što iskače iz okvira. Zato je istaknuo važnost poslušnosti i osluhivanja Božjeg poziva. U tom je svjetlu naglasio da su redovnici i redovnice za to predisponirani. Izrazio je nadu da će redovnici i redovnice biti svjetionici drugima kamo ih Duh Sveti zove istaknuvši da svaka karizma nije nešto što nas dijeli nego je dana na obogaćenje i zajedništvo Crkve.

Nadbiskup Kutleša u propovijedi ističe da nas i papa Franjo potiče da na Gospodinovoj vjernosti utemeljimo našu ustrajnost, da u sebi neprestano obnavljamo pamćenje Gospodinova djelovanja u našemu životu. Papa kaže: „Kršćanin sposoban za memoria Dei, poznaje i pamti Gospodinovo djelovanje. To je sjećanje koje uključuje čovjekovo srce, sjedište njegove volje i njegova uma.“ „Takvo treba biti srce Bogu posvećene osobe, srce koje pamti Njegovo djelovanje, srce koje se neprestance čisti od iskrivljene optike tijela i svijeta. Takva srca danas trebaju svijetu koji se udaljio od Boga. Stoga je hitan poziv vama, sestre i braćo, da zahvaljujući na daru ustrajnosti, obnovite radost vjernosti“, naglašava nadbiskup.

Gospodinov poziv je intiman i osoban ali nije privatan, upozorava nadbiskup. „Samo onaj koji je pozvan svjedoči o susretu koji se dogodio u srcu i koji je doveo do promjene života, susretu koji je osnažio dušu da sve ostavi, da u Isusu prepozna jedino svoje dobro. Poziv, međutim ima i drugu stranu, a to je javno očitovanje pripadnosti njemu, Gospodinu. Naša je dužnost živjeti čistim, svetim i javnim životom za slavu Božju. Za takav život nismo sposobni po sebi, nego po snazi Duha Svetoga.“ Isus danas treba evangelizatore koji radosnu vijest naviještaju ne samo riječima, već životom koji je preobražen Božjom prisutnošću, treba evangelizaciju Duhom Svetim koji je duša Crkve (Evangelii gaudium, 260-261). Citirajući papa Franju nadbiskup u propovijedi poziva redovnike i redovnice da u svojim zajednicama obnove duboki dah molitve.

I malo učinjeno u potpunoj predanosti Božjoj volji, nastavlja nadbiskup, puno je više od mnoštva silnih programa koja činimo pouzdajući se u svoje snage i sposobnosti. „Naš poziv dakle nije privatan, ne može ostati sakriven. U evanđelju po Ivanu imamo primjer Nikodema i Josipa iz Arimateje koji potajno nasljeduju Isusa, ali kad-tad dođe čas kad se moraju javno opredijeliti za Istinu. Bog nas nije spasio ni pozvao na nasljedovanje kako bi se skrili u svojim zajednicama i crpili od njega blagodati za svoju dušu a bez brige za spasenje duša svojih bližnjih. Kroz molitvu će se produbiti vaša sućut prema bližnjima, razvit će se istančanost duše prema onima koji pate, koji su marginalizirani. Danas nam možda ponajviše fali sućuti prema čovjeku. Zaokupljeni smo samima sobom i prođe veći dio života u kroničnom nedostatku vremena da se zaustavimo i proniknemo u pogled sestre ili brata pored sebe, da se zainteresiramo za njihovu povijest i sudbinu. To ne smije biti tako. Ne budu li naši životi i prostori naših samostana i kuća oaze u kojima će drugi susretati Boga i krijepiti umorne duše, onda se moramo duboko zapitati o kvaliteti našeg svjedočenja.“

U propovijedi mons. Kutleša nadalje ističe da je Isusov poziv dragocjen i zahtjevan. „Posebnost poziva na nasljedovanje vidimo i u činjenici da je puno više osoba koji dožive susret s Gospodinom i imaju iskustvo spasenja i oslobođenja od onih koje su pozvani nasljedovati ga iz bližega po redovničkim zavjetima. To neka vas ispunja zahvalnošću ali i sviješću o odgovornosti.“ Što god radili, činjenica da ste pozvani govori o tome da ste uvedeni u poseban odnos s Isusom po kojemu sve što radite, radite za vječnost, za spasenje duša. Nije primarno koliko ćete dobara steći, kolike mase okupiti da vas slušaju, koliko mladića i djevojaka privući, nego koliko će duša po vašoj žrtvi, molitvi i djelima milosrđa biti spašeno i oslobođeno. To je put nasljedovanja, koji je veličanstven ali i zahtijevan jer traži budnost srca i neprestano odricanje od samih sebe, ističe nadbiskup.

Na kraju svoje propovijedi poziva ih da budu prvi u izgradnji zajedništva. U tom je svjetlu naglasio da crkveni dokumenti pozivaju Bogu posvećene osobe na obnovu eklezijalne svijesti. „Vaša uloga u izgrađivanju tijela Kristova uvijek je u zajedništvu s hijerarhijom (usp. Mutuae relationes 14). Redovništvo bez Crkve nije ništa kao ni Crkva bez Krista. A vi ste njegova produžena ruka ako ste vjerni i ustrajni u vlastitom pozivu i poslanju vaših redovničkih zajednica. Molimo i danas za dar vjernosti u neprestanom sjećanju na Božja dobročinstva, za dar duboke molitve i Duha Svetoga koji neka vas osposobi za svako dobro djelo u ovoj našoj Crkvi i u Kristu Isusu.“

U popodnevnom dijelu programa predavanja su održali: fra Ivan Ivanković OFM, župni vikar u Sigetu (Zagreb) o temi „Pravni status redovničkih zajednica u Crkvi i u društvu“ i doc. dr. sc. Mirjana Pinezić, predavačica moralne teologije u Rijeci, o temi „Suodgovorni u poslanju: Sklad različitosti karizmi“.

Fra Ivan je istaknuo da se temi njegova izlaganja može pristupiti s različitih vidova, a on ju je nastojao sintetizirati. Ono što je vrlo aktualno u Hrvatskoj su cijene energenata koje pogađaju redovničke zajednice ali i druge pravne osobe Katoličke Crkve. Govorio je o pitanju oporezivanja s društvene strane ali onda i o statusu redovništva u Crkvi, koje je njegovo utemeljenje, koja su njegova teološka polazišta i koje je mjesto i uloga suradnje s mjesnom Crkvom, biskupima, poslušnost Papi? Zaključna misao njegova izlaganja je da redovničke zajednice nikada svoje poslanje ne vrše same radi sebe već da su uvijek u službi Crkve, kao što je redovništvo u službi Crkve tako i redovničke zajednice kao pravni izričaj redovništva su uvijek u službi drugima.

Dr. Pinezić je u svome predavanju naglasila važnost da svi vjernici preuzmu odgovornost u Crkvi i važnost dijaloga između svećeništva, redovništva i vjernika laika. Istaknula je također potrebu slušanja „odozdo“. Kao što papa Franjo naglašava da čitav narod Božji ima sensus fidei po tome što živi vjeru, moramo se naučiti osluškivati jedan drugoga u onome što već sada živimo, na temelju toga promisliti i izdati smjernice kako dalje djelovati, kazala je dr. Pinezić. Upozorila je da smo zaglušeni bukom, možda ne toliko žamorom koliko svakodnevnim dužnostima. Zato nismo raspoloženi ni za slušati Boga prije svega, niti svoje nutrine a onda niti drugoga. Poručila je da treba u sebi stvoriti prostor mira, koji ćemo onda moći dati drugima.

Program Redovničkih dana nastavio se u subotu 17. rujna kada su predavanja održali: mr. sc. Marina Šijaković o temi „Periferije u zajednici“ i dr. sc. s. Krista Mijatović s naslovom „Covid-19 u redovničkim zajednicama u fokusu medija“. Program Redovničkih dana u Splitu završio je euharistijskim slavljem.

Silvana Burilović Crnov

Izvor: https://smn.hr/