Novosti Koncila

Sažeti sva bogatstva novih pogleda u porukama Drugoga vatikanskog koncila u samo nekoliko kratkih rečenica

Božji put i sotonske obmane

Neposredno nakon što je opisao Pe­trovo priznanje Isusova mesijanstva, Matej opisuje i veliko Petrovo nerazu­mijevanje Mesije. Isus je sa svojim