Zašto su ubili Isusa?

Iz evanđelja po Ivanu (Iv 11,45-56) U ono vrijeme: Mnogi Židovi koji bijahu došli k Mariji, kad vidješe što Isus

Virus krivnje

Tko li sagriješi da nas je sve ovo snašlo? Od korone do potresa. Kinezi, Amerikanci ili Crkva? Naši grijesi nepravde