Novosti Koncila

Sažeti sva bogatstva novih pogleda u porukama Drugoga vatikanskog koncila u samo nekoliko kratkih rečenica

Susret u Riječi

“Susreti u Riječi” namijenjeni su svima koji žele čuti kvalitetno tumačenje Božje riječi, doživjeti Susret na nov, dinamičan i zanimljiv