Pogledajte ptice

Pogledajte ptice nebeske! Ne siju, ne žanju niti sabiru u žitnice, pa ipak ih hrani vaš nebeski Otac. Zar niste

Biti mi daj!

Oduvijek sam volio mjesečinu u njoj sve stvari se čine kao da jesu i kao da nisu. I sebi sam