Radost ponovnoga susreta

Evanđelje donosi tri prispodobe o gubitku: gubitak jedne od sto ovaca, gubitak jedne od deset drahmi i gubitak jednoga od dva sina. Prispodobe ne govore samo o gubitku već i o pronalaženju izgubljenoga.

Obraćenje sv. Jakova

O životu i djelovanju svetoga Jakova apostola znamo jako puno, premda je, kao i uvijek kad se radi o velikim ljudima, opasnost da se nešto nadoda i pretvori u legendu iz pobožne želje.

Boga se čistim srcem nalazi

Jednom je Isus svojim slušateljima uputio sljedeći prigovor: „Ovaj me narod usnama štuje, a srce mu je daleko od mene“ (Mt 15, 8). Isus je time želio reći kako se prava pobožnost ne sastoji u mnoštvu ispraznih riječi i izvanjskih čina već u otvorenom srcu koje vjeruje i nesebično ljubi.

Pozornost

Pozornost je neophodno potrebna svima. I odnos s Bogom nije izdvojen iz široke mreže ljudskih odnosa i igre pozornosti

Svetac čudesa ili čudo svetosti?

Da je najveće čudo Sv. Franje bio sam njegov život, vidi se i iz činjenice da je on bio jedan od onih izuzetnih protagonista, koji nisu samo „prošli kroz povijest“, nego su i oblikovali povijest, odredili joj pravac svojom nazočnošću.

Sveta srdžba

Ideal i uzor kršćanske duhovnosti ne mogu biti oni koji vladaju sobom, oni koje ništa ne može „izbaciti“, koji se