Forum studenata "Teologija u interdisciplinarnom dijalogu"

Posted by

Forum studenata Teologija u interdisciplinarnom dijalogu, projekt je Studentskog zbora Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu, koji za cilj ima omogućiti mladim znanstvenicima, doktorandima i studentima aktivno bavljenje znanošću tematizirajući aktualne i relevantne teološke i humanističke teme. Glavna značajka Foruma je interdisciplinarni pristup naznačenim temama koje mladi znanstvenici, doktorandi i studenti obrađuju, predstavljaju kolegama u predavanjima, tematiziraju i na kraju svoje radove oblikuju u znanstvene članke koji se objavljuju u Zborniku radova Foruma TID.

Program Foruma TID: Subota, 24. ožujka 2018. godine, Katolički bogoslovni fakultet, Zrinsko-frankopanska 19.

 

10.30 sati: otvaranje Foruma, pozdravna riječ dekana prof. dr. sc. Anđelka Domazeta

11 sati: Hana Kilijan i Veronika Novoselac, Prikaz Došašća i Božića u hrvatskome tisku: komparativna analiza sadržaja

11.30 sati: Stefan Zeljković, Pravoslavna Crkva i mediji

12 sati: Bernarda Jurić, Antonela Zora Rezo i Matea Vidulić, Glasnik svetog Josipa - primjer blizine mjesnoj Crkvi kroz tri stoljeća

12.30 sati: Ranka Madžarević, Crkva u digitalnom i dobu društvenih mreža

13 sati: Danko Kovačević, Instagram i medijski pastoral u gradu Splitu - stanje, izazovi i mogućnosti

13.30 sati: Nikola Dominis, Mediji u službi evangelizacije

14 sati: Mislav Ćimić, Radijski prijenos liturgijskih slavlja

14.30 sati: Završni forum i rasprava

15 sati: završetak Foruma

Forum organizira Studentski zbor KBF-a Sveučilišta u Splitu uz potporu Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu, Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu i samog Sveučilišta u Splitu.

Ovim putem pozivamo sve studente KBF-a da se slobodno pridruže i sudjeluju na Forumu!

 

Bruno Petrušić, predsjednik SZ

Izvor: https://www.kbf.unist.hr