Što je Crkva?

Crkva nije od ljudi mada je ljudi čine. Nije samo Božja iako je u njoj Njegov život. Nije samo sveta

Pismo svećenicima

U srcu mi se rodila misao da Vam napišem pismo. A opet, što jedna obična vjernica može reći svećenicima, a

Crkva je Tijelo Kristovo

Draga braćo i sestre, Danas ću se zadržati na još jednom izrazu kojim Drugi vatikanski koncil opisuje narav Crkve: to