Što se čuje u tišini?

”Sada vodim nešto prihvatljiviji život, jer se više družim s ljudima. Jedva da ćeš povjerovati kako je moj život bio

Privatne objave (ukazanja)

Imajući na pameti Isusove riječi kako je on imao još puno toga reći svojim učenicima, ali oni nisu bili sposobni

Sveti svećenik

Kad kušnje me guše I duša se stisne Kad srce je bolno Nutrina kad kisne Potražim tad njega Da položi

Umjetnik i vrata bez kvake

Poznati slikar Holman Hunt naslikao je predivnu sliku Isusa Krista kako kuca na vrata. Međutim, jedan detalj na slici je