Zamke i opasnosti u čudesnom svijetu medija

Posted by

Suvremeni mediji, ali i općenito tehnološki napredak, imaju snažan utjecaj na život suvremenog čovjeka i društva, a nova tehnologija plijeni osobitu pozornost djece i mladih. Oni uvelike utječu, a u mnogome i uvjetuju, čovjekov svakodnevni život: od rada do zabave. Mediji utječu na radne navike, kreativnost, socijalizaciju i komunikaciju. Bez medija čovjek današnjice ne bi mogao uspješno komunicirati, raditi, zarađivati, planirati, zabavljati se i osmišljavati slobodno vrijeme. Danas se u nekom smislu, mediji prezentiraju i nameću kao neka vrsta laičke religije. Više u brošuri: s. Valentina Mandarić, Zamke i opasnosti u čudesnom svijetu medija:  http://franjevacki-institut.hr/sadrzaj/pdf/2017-03-01-14-20-9881-.pdf

Izvor: http://franjevacki-institut.hr