Vlast Riječi

Posted by

Upravo si ostavio svoj zavičaj
i nastanio se u Kafarnaumu,
a već Te prve subote
u sinagogi
napasnik,
duh onečišćen dvosmislom i zlom,
skriven u zarobljenu čovjeku,
naziva Nazarećaninom.
Hoće te svesti na Tvoje mjesto,
na zemlju na kojoj si odrastao,
na ljudsko, odveć ljudsko.
Daje Ti do znanja da si stranac
u Kafarnaumu,
da ne pripadaš njihovoj sinagogi
i da upadaš u tuđe područje.
Prijetnja si im,
njima koji se u duši zarobljena čovjeka
skrivaju iza jednoga glasa.
Dobro su opazili da ćeš ih uništiti,
a sada hoće da svi znaju
kako su oni u središtu tvoga dolaska.
I opet jedan u ime svih kaže
da Te poznaje,
da zna tko si:
svetac Božji.
Ne govori puno,
ali sve što kaže je
malo istina,
a malo laž.
Čovjek se ne može načuditi
kako mu polazi za jezikom
uvijek lagati,
a da zvuči kao istina.
Istina je da si iz Nazareta,
ali Tvoje porijeklo nije zemaljsko.
Istina je da ćeš ih uništiti,
ali Ti si došao
potražiti i spasiti izgubljene.
Istina je da si svet i da si Božji,
ali Ti si Bog sam.
A onda Ti,
bez rasprave,
bez dokazivanja,
bez tumačenja što je istina,
a što laž,
jednom riječju,
zapovijeđu
pokazuješ tko si i odakle dolaziš:
Umukni i iziđi iz njega!
U trenu je čovjek opet bio slobodan,
a nečisti glas zanijemio
i propao u podzemlje.
Sinagoga se napunila radošću
i zanjihala oduševljenjem.
Riječ s vlašću.
I svima je bilo jasno
da Tvoj nauk nije kao drugi.
Iz njega je izlazila snaga
i donosila red i slobodu.
Ostajem bez riječi
pred snagom vlasti
Tvoje riječi!

fra Ante Vučković