Vi niste od svijeta, nego sam vas ja izabrao iz svijeta

Posted by

Evanđelja dana i kratko razmišljanje (Iv 15,18-21)
(Subota petoga vazmenoga tjedna)

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Ako vas svijet mrzi, znajte da je mene mrzio prije nego vas. Kad biste bili od svijeta, svijet bi svoje ljubio; no budući da niste od svijeta, nego sam vas ja izabrao iz svijeta, zbog toga vas svijet mrzi.

Sjećajte se riječi koju vam rekoh: Nije sluga veći od gospodara. Ako su mene progonili, i vas će progoniti; ako su moju riječ čuvali, i vašu će čuvati. A sve će to poduzimati protiv vas poradi imena moga jer ne znaju onoga koji mene posla.«
Riječ Gospodnja.

***

Dok je u čitanjima iz Evanđelja proteklih dana prevladavala riječ ljubav, Isus sada
govori o mržnji. Radi se o mržnji kojom svijet mrzi Isusa i njegove učenike. Premda je Isus došao da svijet spasi, nije ga čitav svijet upoznao i primio. Uz one koji su prihvatili Isusovu riječ postoji i svijet koja se Isusu protivi i odbacuje ga. Isus kaže i zašto: jer ne znaju onoga koji ga je poslao. Svijet koji ne priznaje Boga ne prihvaća Kristovu ljubav. Rezultat je mržnja koja se realizira u proganjanju Isusa i njegovih učenika. Što su učenici bliže Isusu, to su i progoni veći. Isus kaže učenicima da bi ih svijet ljubio kad bi oni bili od svijeta. Njih je Isus izabrao iz svijeta. Oni svijetu više ne pripadaju. Razmišljaju i djeluju drukčije od svijeta, a svijet je samodopadan i mrzi sve što nije njegovo. To objašnjava zašto svijet s jedne strane želi ostaviti dojam otvorenosti i visoke tolerancije prema drugomu i drukčijemu, a zapravo je isključiv i nesnošljiv prema svemu što mu se ne sviđa. Onaj izraz „govor mržnje“ autoportret je upravo takvoga svijeta.

Ovdje je potrebno i jedno jezično pojašnjenje na temelju izvornoga grčkoga teksta evanđelja. Kad Isus kaže učenicima „svijet bi svoje ljubio“, u hrvatskom prijevodu upotrijebljen je isti glagol „ljubiti“ kao i na mjestima gdje Isus govori o svojoj ljubavi i ljubavi svojih učenika. Ali u izvornom grčkom tekstu nije tako. Kad Isus govori o svojoj ljubavi i o ljubavi kojom trebaju ljubiti njegovi učenici upotrebljava se glagal agapao ili imenica agape. A kada ovdje govori o ljubavi kojom svijet ljubi svoje, upotrebljava se glagol fileo (imenica glasi filia). Postoji bitna razlika između te dvije ljubavi.

Agape je ljubav koja ne ovisi o tome kako će joj biti uzvraćeno. To je ona ljubav koja polaže život za svoje prijatelje, koja nikad ne prestaje (1Kor 13,8), koja se nikada se ne može pretvoriti u mržnju pa je zato sposobna ljubiti i svoje neprijatelje. Filia, naprotiv, premda po sebi nije negativna, nije tako savršena. To je ljubav koja je emocionalno ovisna o onomu koga ljubi. Ona može prestati, promijeniti se i tom se ljubavlju ne može ljubiti neprijatelje. Zato svijet, koji nije upoznao agape, one koje mu ne pripadaju smatra svojim neprijateljima i jednostavno ih ne može ljubiti. To je realnost koje Isusovi učenici trebaju biti svjesni

Stoga, nakon što čovjek pročita današnje evanđelje postaje mu jasnije zašto je Isus svojim učenicima više puta govorio neka se ne uznemiruju, ne boje i ne straše. Neka nikoga ne mrze, pa ni svijet čiju mržnju i progone nose kao teret svoje pripadnosti Isusu Kristu, Sinu Božjemu. Samo neka sve ljube njegovom agapičnom ljubavlju i tako će postati dionici njegove pobjede nad svijetom (Iv 16,33).

fra Domagoj Runje