Uvođenje u službu akolita i lektora

Posted by

U petak, 4. prosinca, u samostanu o. Ante Antića podijeljene su službe akolita i čitača (lektora) sedmorici bogoslova Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja. Trojica bogoslova prve godine: fra Ante Čavlina, fra Josip Brandejs i fra Mate Šakić postavljeni su u službu čitača, a četvorica bogoslova druge godine: fra Oliver Marčinković, fra Vlaho Jakić, fra Marko Plejić i fra Valentino Radaš postavljeni su u službu akolita.

Predsjedatelj misnog slavlja i delegat oca Provincijala bio je fra Ivan Režić, magistar bogoslova, a u koncelebraciji su bili: fra Šimun Markulin, profesor moralne teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Splitu te fra Domagoj Volarević, domagistar bogoslova i profesor liturgike na KBF-u u Splitu, koji je ujedno bio i propovjednik na ovom misnom slavlju.

U svojoj propovijedi fra Domagoj je upozorio kako su službe čitača (lektora) i akolita ne bi trebale biti promatrane kao „stepenica do svećenstva“ nego kao ozbiljne službe unutar Crkve, svaka u svom redu.

Za oltarom su posluživali novouvedeni akoliti, a glazbeno popratio gospodin Pero Prosenica.

Nakon misnog slavlja braća su čestitala novim čitačima i akolitima poštujući epidemiološke mjere.

GALERIJA-KLIKNI