Umjetnik i vrata bez kvake

Posted by

Poznati slikar Holman Hunt naslikao je predivnu sliku Isusa Krista kako kuca na vrata. Međutim, jedan detalj na slici je jako znakovit. Naime, slikar je naslikao vrata, što je bilo vrlo vidljivo, na vrlo neobičan i naoko čudan način: vrata su bila bez brave i kvake.

Neki su se odmah odvažili upozoriti umjetnika na taj nedostatak pa mu rekoše: "Oprostite, na Vašoj slici nalazi se jedna greška: vrata su bez brave i kvake."
Umjetnik na to odgovori: "Ne, nije to greška, to su vrata ljudskog srca, a ona se otvaraju samo iznutra!"