Tvoje ruke su i Stvoriteljeve ruke

Posted by

Tvoje ruke su i Stvoriteljeve ruke.

Bog ti nije dao ruke da njima samo gomilaš materijalna dobra za sebe.

Dao ti ih je za velike stvari.

Dao ti je ruke da obrišeš suzu svakoga čovjeka na tvome putu.

Dao ti je ruke da gladnome možeš donijeti kruh.

Dao ti je ruke da pomiriš braću koja se srde jedan na drugoga.

Dao ti je ruke da zagrliš onu osobu koja je usamljena.

Dao ti je ruke da pokažeš koliko je na njima žuljeva tvoga rada.

Dao ti je ruke da se igraju s djecom i da se djeca u njima sigurno osjećaju.

Dao ti je ruke da nosiš one koje su slabi i ne mogu sami ići bez tvoje pomoći.

Dao ti je ruke da možeš pokazati osobi koju voliš koliko je voliš.

Dao ti je ruke da one bude ruke sve tvoje braće i sestara, a ne samo tvoje.

 

Mario Žuvela

Foto: www.pexels.com