Trstenik: Podjela Službi akolita i lektora

Posted by

U srijedu 15. prosinca 2021., u samostanu o. Ante Antića tijekom misnog slavlja u 17 sati, podijeljene su službe akolita i lektora šestorici bogoslova Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja.

Četvorica bogoslova prve godine: fra Kristijan Pisac, fra Stjepan Raić, fra Teo Tadić i fra Marko Udovičić postavljeni su u službu čitača, lektora. Dok su dvojica bogoslova druge godine: fra Josip Brandejs i fra Mate Šakić postavljeni u službu akolita.

Misno slavlje predvodio je delegat mnp. o. provincijala fra Marka Mrše, magistar bogoslova fra Ivan Režić, a u koncelebraciji su bili: fra Domagoj Volarević domagistar bogoslova i profesor liturgike na KBF-u u Splitu te fra Šimun Markulin, profesor moralne teologije na KBF-u u Splitu.Za oltarom su posluživali novouvedeni akoliti, a misno slavlje obogatili su pjevanjem ostali bogoslovi, uz orguljsku pratnju  fra Olivera Marčinkovića. 

Na koncu slavlja, u ime o. Provincijala te u ime prisutne braće, magistar bogoslova je čestitao novopostavljenim lektorima i akolitima.

 

Tekst i fotografije: Fra Valentino Radaš

 

FOTOGALERIJA