Tko je to drugi?

Posted by

Drugi je onaj kojega susrećeš na svom putu,
onaj koji raste uz tebe,
koji uz tebe radi, raduje se ili plače;
koji uz tebe mrzi ili ljubi,
onaj za kojega možda kažeš “ne mogu ga vidjeti”,
onaj o kom ne govoriš, na kojega možda
uopće ne misliš jer prolaziš mimo ne gledajući
i ne videći nikoga…

Drugi je onaj kojemu se ti moraš
pridružiti da bi postao potpun čovjek, brat sviju,
onaj kojemu se moraš pridružiti
da bi mogao uspjeti i spasiti se sa čitavim čovječanstvom.

Drugi je onaj s kojim ti surađuješ svaki dan na dovršenju stvaranja svijeta.
Drugi to je tvoj bližnji
kojega ti moraš ljubiti svim srcem svojim,
svom snagom i svom dušom svojom.

Drugi je onaj pred kojim ćeš ti biti suđen.
Drugi je onaj pomoću kojega
rasteš i postaješ veći, to je dar Kristove ljubavi.
Drugi je poslan od Oca,
on je pitanje ljubavi koje ti postavlja Krist.

Drugi je onaj po kojemu se Bog izražava,
po kojemu Bog poziva,
po kojemu Bog obogaćuje,
po kojemu Bog mjeri našu ljubav.

Drugi je tvoj kruh svagdanji, tvoja svagdanja hostija.
On se zove Ivan, Ana, Petar, Marija, g. Horvat, gđa Babić,
on stanuje u istoj kući u kojoj i ti,
radi s tobom u istom uredu, vozi se istim tramvajem,
sjedi kraj tebe gledajući isti film…

On se zove Isus Krist.
Isus Krist stanuje u istoj kući u kojoj i ti,
radi u istom uredu, vozi se istim tramvajem, sjedi uz tebe u kinu…
Drugi!…

Michel Quoist