Pogađa li nas tuđa patnja?

Kriminalci svih vrsta zarađuju na izbjeglicama (sada na izbjeglicama iz Sirije i Afganistana) varajući ih i pljačkajući. Policajci ih skoro

Rijeka moga života

Naš je život usporediv s rijekom. Imamo svoj izvor, rođenje, kada smo izbili iz stijene ili grumenja zemlje nakon što