A vi ovako molite…

U ovoj meditaciji uživjet ćemo se u prizor iz Evanđelja, bit ćemo tamo s Petrom, Ivanom i drugim učenicima koji

Sveti svećenik

Kad kušnje me guše I duša se stisne Kad srce je bolno Nutrina kad kisne Potražim tad njega Da položi