Postoje ljudi

Postoje ljudi koji nenadano uđu u naš život, a odmah dođu pred vrata naših srca. Postoje ljudi koje si već