Predanje Bogu

Zanimljivo je kako se djeca predaju igri, sasvim se zaborave, izgube se  u njoj. I mnogi se radnici tako predaju