Najmanji su mjera

Gospodine Isuse Kriste, kada si iz svoje vječne slave dolazio k nama, uzeo si lik sluge, odrekao si se svoga