Bog nosi moje cipele

Bilo je to jedne, hladne, kasno jesenske noći. Jedan siromah, u jednom velikom europskom gradu, hodao je ulicom u slabo

Dao bih sve

Kako bih vam rado pomogao braćo koja patite, o kako bih rado da mi se dadnu riječi koje oduševljavaju, da