Održan međunarodni istraživački seminar u Splitu

Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu i Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Bochumu (Katholish-Theologische Fakultät Ruhr-Universität Bochum) organizirali su međunarodni