Hoću li i ja u raj?

Pjesmu Hoću li i ja u raj? fra Bonaventure Ćuka čita fra Bonaventura Duda. Pjesmu poslušajte ovdje. Hoću li i

Kako će biti u raju?

Dok su mi roditelji i brat bili živi priznajem da sam bio nezainteresiran za nečije priče o tome kako su