Patnja – cijena ljubavi

Moderni čovjek navikao je gledati na patnju kao na nešto što pod svaku cijenu mora izbjeći. Neke ljude ništa ne