Prednosti vjere

Čak i ako ne vjerujete u Boga, biste li to htjeli? Čak i ako ste ateist ili agnostik, postoji li

Nepodnosivi teret krivnje

Eva i Adam su upravo jeli s drveta i doži­vjeli otvaranje očiju. Tako se ispunila ri­ječ koju je zmija došaptala

Teolog i molitva

Moli li teolog? Ne-teolozima je i samo pitanje neobično. Teolozima, pak, razumljivo. I nelagodno. Čak i vrlo bolno. Teolog je