Ako...

Ako možeš ostati miran kad na tvom putu Svi izgube glavu i prstom pokazuju na tebe… Ako sačuvaš povjerenje kad

U vlaku života

Gledam svakodnevno taj vlak života koji se giba, naginje, zastaje, ukrcava nove putnike, dok izlaze oni što dođoše do odredišta.

Šapat u noći

Poslušajte, kršćani! Bio sam gladan, a vi ste osnovali dobrotvorno društvo i raspravljali o mojoj gladi. Hvala vam! Bio sam