Snaga oproštenja

Bog je toliko dobar da namjerno zaboravlja našu budućnost kako bi nam sada lakše oprostio.