Moć riječi

Pitaš li se ikada je li tvoje riječi spajaju ili razdvajaju ljude? Unose li mir ili nemir u međuljudske odnose?