Ako…

Ako možeš ostati miran kad na tvom putu Svi izgube glavu i prstom pokazuju na tebe… Ako sačuvaš povjerenje kad