Naučio sam

Naučio sam da ne možeš natjerati nekog da te voli. Sve što možeš je – biti netko tko može biti

https://franjevci-st.com/?p=1359&preview=true

Imati nebo u svom srcu

Čitajući knjižicu o galebu Jonathanu Livingstonu, američkog autora Richarda Bacha, izazvala me sloboda i let tog neobičnog galeba koji je