A što ja mogu dati?

Mi možemo puno toga dati i na mnogo načina. Možemo pokloniti sebe i svoje vrijeme Bogu; možemo i sebi, svome