Isus Krist

Ima li zahvalnije teme za pisanje! Pisati o Onomu kome dugujemo svoj život, o Onomu prema kojemu težimo svim svojim

Isus je moj Bog

Na putu ka svjetlu Ja ostavljam vrijeme Ostavljam mjesta I sebe i tebe Na putu ka svjetlu Dok gledam kroz