Najmanji su mjera

Gospodine Isuse Kriste, kada si iz svoje vječne slave dolazio k nama, uzeo si lik sluge, odrekao si se svoga

Pogledajte ptice

Pogledajte ptice nebeske! Ne siju, ne žanju niti sabiru u žitnice, pa ipak ih hrani vaš nebeski Otac. Zar niste