Sjeti se čovječe

Sjeti se čovječe, da si prah, ako prah hoćeš biti; ako cijelo svoje biće poistovjećuješ s materijom, s tijelom, koje