Velika subota

Danas je Velika subota. Jučer je umro Bog, danas leži u grobu. Zar da ne zastane dah svim stanovnicima neba