Nepodnosivi teret krivnje

Eva i Adam su upravo jeli s drveta i doži­vjeli otvaranje očiju. Tako se ispunila ri­ječ koju je zmija došaptala

Božji put i sotonske obmane

Neposredno nakon što je opisao Pe­trovo priznanje Isusova mesijanstva, Matej opisuje i veliko Petrovo nerazu­mijevanje Mesije. Isus je sa svojim

Merton i zlodusi

Potrebno je puno truda da bi se duhom vidjelo jasno ono što je očima nevidljivo. Potrebno je puno ljubavi da