O čudima i kako ih izmoliti

Zašto ne bi molio Gospodina da te ozdravi ako hoće? Ako ozdravljenja nema, onda čovjek traži duhovnu snagu i odgovor da