Smisao bolesti

Bog u ovakvoj situaciji od nas traži pouzdanje. Ono mu je toliko važno za dozrijevanje našega čovještva da nam ga

Kad majka umire

I danas me nešto stegne čim se toga sjetim. U planinskom selu, na Veliki četvrtak, pozvaše me da hitno dođem