Ne sudite

Ne sudite ni riječima ni šutnjom, ni naglas ni nijemo Ne sudite Prepustite sud Sucu! Ne sudite da ne budete