Sudbina pravednika i bezbožnika

Posted by

Nemoj se žestiti na opake,

zavidjet nemoj pakosnicima:

kao trava brzo se osuše,

k'o mlada zelen brzo uvenu.

U Jahvu se uzdaj i čini dobro,

da smiješ stanovati u zemlji

i živjeti u miru.

Sva radost tvoja neka bude Jahve:

on će ispuniti želje tvoga srca!

Prepusti Jahvi putove svoje,

u njega se uzdaj i on će sve voditi.

Pravda će tvoja zasjati k'o svjetlost

i tvoje pravo k'o sunce podnevno.

Smiri se pred Jahvom i njemu se nadaj,

ne žesti se na onog koji ima sreće,

na čovjeka koji spletke kuje.

Stišaj svoj gnjev i ostavi se srdžbe,

ne žesti se da zlo ne učiniš.

Jer će biti satrti zlikovci,

a koji se u Jahvu uzdaju, baštinit će zemlju.

Još malo i nestat će bezbožnika:

mjesto ćeš njegovo tražiti, a njega više nema.

Zemlju će posjedovati krotki,

obilje mira oni će uživat'.

Bezbožnik smišlja zlo pravedniku

i zubima škrguće na njega.

A Gospod se njemu smije

jer vidi da dan njegov dolazi.

Mač potežu bezbošci i zapinju lukove

da obore jadnika i siromaha,

da pokolju one koji hode pravim putem.

Mačem će vlastito srce probiti,

slomit će se njihovi lukovi.

Bolje je i malo u pravednika

no golemo blago u zlotvora:

jer će se ruke zlotvora slomiti,

a Jahve je oslon pravedniku.

Jahve se brine za život čestitih,

dovijeka će trajati baština njihova.

Neće se postidjeti u vrijeme nevolje,

bit će siti u danima gladi.

A bezbožnici će propasti,

dušmani Jahvini povenut će k'o ures livada,

poput dima se rasplinuti.

Bezbožnik zaima, ali ne vraća,

pravednik se sažaljeva i daje.

Oni koje Jahve blagoslovi baštinit će zemlju,

a koje prokune bit će zatrti.

Jahve vodi i učvršćuje korake čovjeku

i mio mu je put njegov.

Ako i posrne, ne pada

jer ga Jahve drži za ruku.

Mlad bijah i ostarjeh,

al' ne vidjeh pravednika napuštena

ili da mu djeca kruha prose.

Uvijek je milosrdan i u zajam daje,

na njegovu je potomstvu blagoslov.

Zla se kloni i čini dobro,

i ostat ćeš dovijeka.

Jer Jahve ljubi pravdu

i pobožnika svojih ne ostavlja.

Zauvijek će biti zatrti zlikovci,

istrijebit će se potomstvo bezbožnika.

Zemlju će posjedovati pravednici

i živjet će na njoj dovijeka.

Pravednikova usta mudrost kazuju,

a jezik njegov govori pravo.

Zakon mu je Božji u srcu,

ne kolebaju se koraci njegovi.

Bezbožnik vreba pravednoga

i smišlja da ga usmrti.

Jahve ga neće ostaviti u njegovoj vlasti

i neće dopustiti da ga na sudu osude.

U Jahvu se uzdaj i drži se puta njegova:

on će te uzvisit' i baštinit ćeš zemlju;

radostan ćeš gledati propast bezbožnih.

Vidjeh obijesna zlotvora

gdje se k'o cedar krošnjat širi.

Prođoh, i gle - nema ga više;

potražih ga i ne nađoh.

Promatraj čestita i gledaj neporočna:

mirotvorac ima potomstvo.

A grešnici bit će svi iskorijenjeni,

istrijebit će se zlikovačko sjeme.

Od Jahve dolazi spas pravednicima,

on im je zaklon u vrijeme nevolje.

Jahve im pomaže, on ih izbavlja:

on će ih izbaviti od zlotvora i spasiti,

jer u njemu traže okrilje.

PSALAM 37 (36)