Štovanje Čudotvorne Gospe Sinjske (fra Frano Čugura)

Posted by

O štovanju Čudotvorne Gospe Sinjske u njezinom svetištu u Sinju možete poslušati u sljedećem videu koji prenosimo sa facebook stranica svetišta Gospe Sinjske:

https://www.facebook.com/Gospa-Sinjska-165896940440093/?fref=ts

Foto: https://www.gospa-sinjska.hr