Što je franjevački svjetovni red i tko može biti svjetovni franjevac?

Posted by

Franjo je shvatio da je Crkva Kristova narod Božji, ne isključujući nikoga. Tako su Franjini prioriteti bili prvo, ljubiti Isusa; drugo, djelovati prema drugima; i treće, biti na službi svima. Ovi izbori uključuju vrijednosti objavljene u blaženstvima. Svi Franjevci nadaju se ostvariti ih i živjeti u svojem životu i u životu drugih.

Franjo, sin trgovca iz Asiza, bio je sin svojega vremena. Usprkos klasnim borbama i ratovima, ljudi su i tada, kao i sada, željeli bolji život. Franjo je sanjao o počastima viteštva i kako bi ispunio svoje snove pošao u rat. Ranjen, dolazi kući na oporavak. Potaknut Duhom, Franjo duboko razmišlja o promjeni stvari, počevši od sebe. Njegov razgovor s Kristom ga je preobrazio da se potpuno posveti tome da postane što sličniji Isusu, donosi Hrvatska franjevačka provincija sv. Ćirila i Metoda.

Franjin neobični način života privukao je i mnoge druge. Ljudi su pristupali njegovoj družini prigrlivši odricanja od zemaljskih stvari da bi slijedili Krista u redovništvu. Žene su isto željele živjeti njegov jednostavan život siromaštva. Siromašne gospođe iz Asiza okupljene oko Klare da bi učile od Franje. Muževi i žene s obiteljima i zaposlenjem htjeli su živjeti kao Franjo koliko god je to moguće. Na njihov zahtjev, napisao je Pravilo slično Pravilu koje je pripravio svojoj braći redovnicima. To je bio početak Reda Asiških Pokornika. Papa Honorije III. potvrdio je Pravilo 1221. godine.

Za vrijeme Franjinog života, mnogi su pripadali Redu Pokornika. S prigodnim zastojima, Red je nastavio svoj razvoj kroz osam stoljeća. Pravilo je bilo prerađivano nekoliko puta. Krajem trinaestoga stoljeća Red je bio poznat kao Treći Red sv. Franje. Godine 1289., Papa Nikola IV. potvrdio je reviziju Pravila koje je ostalo nepromijenjeno tijekom šest stoljeća. Tijekom devetnaestog stoljeća, ozbiljno su počele socijalne reforme u Europi. Papa Leon XIII., franjevački trećoredac, kome je uključivanje u socijalne reforme bio prioritet, potvrdio je reviziju Pravila. Počev od 1883., to Pravilo je u upotrebi skoro jedno stoljeće. II. vatikanski koncil je propisao da sva Pravila moraju biti modernizirana i tako je pripravljena nova verzija, koju je Papa Pavao VI. potvrdio 24.06.1978. Od tada, Treći Red Pokornika poznat je i jest Franjevački Svjetovni Red.

Vrijednosti svjetovnih franjevaca

Nadahnuti primjerom svetog Franje, svjetovni franjevci nastoje slijediti Krista. Franjo je silno ljubio Isusa. Franjino poslanje bilo je da popravi Crkvu. Što u početku nije baš razumio. Franjo je shvatio da je Crkva Kristova narod Božji, ne isključujući nikoga. Tako su Franjini prioriteti bili prvo, ljubiti Isusa; drugo, djelovati prema drugima; i treće, biti na službi svima. Ovi izbori uključuju vrijednosti objavljene u blaženstvima. Svi Franjevci nadaju se ostvariti ih i živjeti u svojem životu i u životu drugih. Tako i mi izgrađujemo Tijelo Kristovo. Kako je Isus rekao:

Blago siromasima duhom: njihovo je kraljevstvo nebesko!
Blago ožalošćenima: oni će se utješiti!
Blago krotkima: oni će baštiniti zemlju!
Blago gladnima i žednima pravednosti: oni će se nasititi!
Blago milosrdnima: oni će zadobiti milosrđe!
Blago čistima srcem: oni će Boga gledati!
Blago mirotvorcima: oni će se sinovima Božjim zvati!
Blago progonjenima zbog pravednosti: njihovo je kraljevstvo nebesko!” (Mt 5,3)

Živeći ove vrijednosti u bratstvu dopiru do življenja punine krštenja. Način života koji se temelji na molitvi i sakramentima, svjetovnom franjevačkom redu daje snagu. Pravilo koje su dobili od Franje praktični im je vodič; to je priručnik za provođenje ljubavi u djelovanje. Kao sredstva Božje pravde i mira, teže k svetosti. Za to smo svi stvoreni. Uzajamnu potporu i zajedništvo nalaze u bratstvu, a redovito održavaju i sastanke. Njihov poziv razvija se i raste do zrelosti u bratstvima. Kao crkva u malom, tako od bratstva dobivaju poslanje za svijet.

Tko može biti svjetovni franjevac?

Za ulazak u svjetovni franjevački red potrebne su tri stvari. Prvo, pristupnik mora biti katolik koji se trudi živjeti svoju vjeru. Drugo, mora iskreno obećati doživotnu vjernost Pravilu sv. Franje i treće, mora biti dovoljno zreo da načini obećanje. Članstvo je otvoreno laicima: muškarcima i ženama, mladima i starima, radnicima, zemljoradnicima i intelektualcima, samcima i oženjenima kao i dijecezanskom kleru.

Kako netko postaje članom?

Potrebno je prijeći tri stupnja do punog članstva. Prvo, postoji vrijeme kandidature gdje se kandidati upoznaju sa životom sv. Franje i Franjevačkim Svjetovnim Redom, kao načinom kršćanskog življenja. Drugo je vrijeme oblikovanja koje traje najmanje godinu dana. Započinje primanjem, kojim kandidati postaju novacima. Kao takvi su članovi FSR-a bez prava glasanja. Novaci istražuju gdje ih Duh Sveti zove, da nadahnuti Franjom, žive evanđeoske vrijednosti. Treći stupanj je kada su novaci spremni i željni. Oni tada naprave svečano obećanje Bogu da će čitav svoj život živjeti po Pravilu FSR-a. U ime FSR-a i Crkve, ministar bratstva prima obećanja tijekom svete Mise, a duhovni asistent to potvrđuje.