Split - KBF: Kršćanska kulturna baština Splita i okolice

Posted by

Program je namijenjen za usavršavanje turističkih vodiča, djelatnika u kulturi, pastoralnih djelatnika i vjeroučitelja za poslanje u području pastorala kulture i vjerskog turizma.

Program traje 2 semestra (tijekom mjeseci studenog/prosinca i veljače/ožujka) a izvodi se potkraj tjedna u obliku cjelodnevnih aktivnosti (predavanja i terenske nastave). Nastava započinje 3. studenoga 2018.

Informacije o cjeloživotnom obrazovanju mogu se naći na stranicama Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Splitu i na mail bastina@kbf-st.hr.

Voditelji programa su: prof. dr. sc. Ivica Žižić i doc. dr. sc. Domagoj Runje. U programu sudjeluju profesori KBF, Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta i Instituta za povijest umjetnosti sa suradnicima. Program je recenziran i odobren sa strane Sveučilišta u Splitu.

Program cjeloživotnog učenja je otvoren svima. Preduvjeti za upis su završena srednja stručna sprema ili prediplomski i diplomsi sveučilišni ili stručni studij.

Program sadrži deset modula: Biblijsko teološke osnove kršćanske umjetnosti i kulture, Crkvena povijest srednje Dalmacije, Kršćanski spomenici Salone i Splita, Liturgika, simbolika i ikonografija, Znameniti umjetnici i majstori sakralne baštine Srednje Dalmacije, Kršćanska umjetnička baština Splita i okolice; Crkve grada Splita; Svetišta Srednje Dalmacije, Muzejske zbirke sakralne umjetnosti; Moderna i suvremena sakralna umjetnost i arhitektura.

Svrha programa je osposobljavanje turističkih vodiča i djelatnika u turizmu, pastoralu i katehezi za što kvalitetnije obavljanje poslanja preko usavršavanja znanja i vještina u području kršćanske kulturne baštine. Polaznici će također biti osposobljeni za usluge pokazivanja i stručnog vođenja te objašnjavanja kršćanskih kulturno-povijesnih spomenika, crkava, svetišta, muzeja, umjetničkih djela, povijesnih događaja, ličnosti vezanih za crkveni život grada Splita i okolice. Program također nudi nadogradnju znanja i vještina u vođenju grupa, u teološkom i kulturološkom području vjerskog turizma te pruža usavršavanje vještina informiranja, komunikacije, animacije i vođenja, kao i interpretacije kršćanske kulturne baštine grada Splita i okolice.

Letak pruzmite klikom na fotografiju letka:

 

 

 

 

 

 

 

 


Izvor: Web stranica Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja; franjevci-split.hr

Istaknuta fotografija: CroVista.com