Split: diplomirao fra Ivan Grubišić

Posted by

U srijedu, 20. veljače 2019. godine, na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u
Splitu diplomirao je fra Ivan Grubišić. Fra Ivan je pisao diplomski rad iz filozofije kod prof. dr. sc. Ante Vučkovića pod naslovom: ,,Charles Taylor – Sekularno doba i obraćenje“. Diplomski ispit se sastojao od dva dijela: obrane diplomskog rada i polaganja tezarija iz teoloških područja.  Diplomski rad analizira fenomen obraćenja u svim smjerovima, od nevjernika k vjerniku, i od vjernika k nevjerniku. Odgovara na pitanje: što je obraćenje? Kako se ono i kada događa? Analizom drugih religija, filozofskih i ateističkih sustava rad na temelju psihologije prikazuje kršćanstvo kao najbolji osobni izbor.

Kroz rad je upućena i ozbiljna kritika Crkvi kao instituciji i to na temelju analize prispodobe o dobrom Samarijancu, vezano uz njezino socijalno djelovanje i posljedice istog, a koje su rezultat pogrešno shvaćene poruke o dobrom Samarijancu. Navedena kritika obuhvaća kršćanske zajednice i njihov ostanak ili povratak u plemenski način postojanja, koji se radikalno razlikuje od Kristova zahtjeva. Biblijskim tekstovima je pokazan put ozdravljenja kršćanskih zajednica i članova Katoličke Crkve, a koji je preduvjet ozdravljenja i našeg društva. U nastavku rada govori se i o suvremenom sekularnom društvu u kojem svatko vjeruje što hoće i kako hoće. Rad analizira rasprostranjen fenomen medikalizacije tijela i utjecaja medija na čovjekovu nutrinu i fizičko tijelo pod vidom psihologije, zapadne i istočne medicine, te njihove posljedice na društvenom i religioznom planu. Svrha rada je ukazati na ispravni stav koji kršćanin treba zauzeti, stav koji nije moguće usvojiti moralnim nastojanjem, već susretom s Gospodinom iz kojega se rađaju sva djela ljubavi i moralan život.

Članovi ispitnog povjerenstva bili su doc. dr. sc. Šimun Bilokapić, predsjednik ispitnog povjerenstva i ispitivač, prof. dr. sc. Mladen Parlov, ispitivač te prof. dr. sc. Ante Vučković, ispitivač. Fra Ivan Grubišić rođen je 8. rujna 1983. godine u Sinju, a podrijetlom je iz Trilja. Svečane zavjete položio je 22. rujna 2016. godine u svetištu Gospe Sinjske a za đakona ga je zaredio splitsko-makarski nadbiskup mons. Marin Barišića 28. listopada 2018., u konkatedralnoj crkvi sv. Petra u Splitu.