Split: Diplomirali fra Ante Prološčić i fra Josip Jurić Šolto

Posted by

U srijedu, 27. rujna 2017., na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu diplomirali su fra Ante Prološčić i fra Josip Jurić Šolto.

 

Fra Ante je diplomski rad pisao iz područja Katedre pastoralnog bogoslovlja pod naslovom: „Katolička karizmatska obnova“, kod prof. Alojzija Čondića. Fra Ante je rođen 1987. godine od oca Ivana i majke Marte r. Parać. Svečane zavjete položio je 22. rujna 2016.

 

Fra Josip je diplomski rad pisao iz područja Katedre filozofije pod naslovom: „Bog i religija u misli Friedricha Nietzschea“, kod prof. Ante Akrapa. Fra Josip je rođen 1992. godine od oca Ante i majke Ane r. Bešker. Trenutno se nalazi u godini novicijata na Visovcu u koji je stupio 8. srpnja 2017.