Sloboda je oslobađanje ili uređenje kaosa u sebi?

Posted by

Mnogi među vama rado govore o slobodi i oslobađanju. Ali tko se kod vas oslobađa, o čijoj slobodi govorite, postoji li za vas subjekt slobode? Oslobađanje kaotične stihije nije oslobađanje čovjeka: kaotična stihija ne može biti subjekt oslobođenja, ona je izvor porobljavanja (...)

Oslobođenje čovjeka, njegove osobnosti, zapravo je oslobađanje iz ropstva kaosa, a ne oslobađanje kaosa i stihije u čovjeku i narodu. Zbog toga su i svi ozbiljniji ljudi smatrali da istinsko oslobođenje pretpostavlja askezu, samodisciplinu i samoograničenje.

Nikolaj Berdjajev, Filozofija nejednakosti

Foto: https://unsplash.com/