Sloboda izbora

Posted by

Ćud ne predodređuje jedne ljude na svetost, a druge na propast. Svaka ćud može poslužiti kao materijal za propast ili spasenje. Moramo naučiti gledati svoju ćud kao dar Božji, talent s kojim moramo trgovati dok On ne dođe. Nije važno kako siromašnu ili koliko tešku ćud imamo. Ako dobro iskoristimo ono što imamo, ako nam to posluži za dobro, možemo učiniti puno više od onoga koji služi svojoj ćudi umjesto da ona služi njemu.

Sv. Toma je rekao da je čovjek dobar kada mu se duša raduje dobru, a zao kada mu se duša raduje zlu. Čovjek je krepostan kada nađe radost u kreposnu životu, grješan kada uživa u grješnom životu. Stoga nam stvari koje volimo govore kakvi uistinu jesmo.

Stoga i čovjeka spoznajemo po njegovu završetku. Također ga spoznajemo i po njegovu početku. Želiš li spoznati kakav je u bilo kojem trenutku, istraži koliko je daleko od svog početka i koliko je blizu svom završetku. Dakle, čovjek koji griješi protiv sebe, a ne voli svoj grijeh, nije grešnik u pravom smislu te riječi.

Dobar čovjek dolazi od Boga i vraća se njemu. On počinje s darom bivovanja i sposobnostima koje mu daje sam Bog. Doseže dob razuma i počinje donositi odluke. Karakter njegova izbora pod velik je utjecajem onoga što mu se dogodilo u prvim godinama života i temperamenta s kojim je rođen. Nadalje, čovjek pada pod utjecaj djela ljudi oko sebe, događaja u svijetu u kojemu živi, karaktera društva u kojem živi. A ipak uvijek ostaje temeljno slobodan.

No, ljudska sloboda ne djeluje u moralnoj praznini. Niti je potrebno proizvesti takvu prazninu kako bi se jamčilo slobodno djelovanje. Vanjske sile, jake temperamentne sklonosti i strast u nama ne čine ništa kako bi utjecale na bit naše slobode. One jednostavno definiraju njezino djelovanje namećući određene granice.

One joj daju poseban karakter. Temperamentno ljutit čovjek može biti skloniji ljutnji nego neki drugi. Ali sve dok je zdrav, uvijek je slobodan ne biti ljutit. Njegova sklonost ljutnji je jednostavno snaga u njegovu karakteru koja se može okrenuti na dobro ili zlo, ovisno o njegovim željama. Ako želi ono što je zlo, njegova sklonost će postati oružje zla protiv ljudi pa čak i protiv njegove duše. Ako želi ono što je dobro, njegova sklonost će postati kontrolirani instrument u borbi protiv zla koje je u njemu i pomoći će drugim ljudima nadvladati prepreke s kojima se susreću u svijetu. Ostaje slobodan izabrati dobro ili zlo.

Thomas Merton

Foto: pexels.com