Šapat u noći

Posted by

Poslušajte, kršćani! Bio sam gladan, a vi ste osnovali dobrotvorno društvo i raspravljali o mojoj gladi. Hvala vam!

Bio sam u zatvoru, a vi ste se potiho odšuljali i povukli u kriptu, gdje ste molili za moje puštanje na slobodu. Hvala vam.

Bio sam gol, a vi ste ozbiljno razmislili i raspravili o moralnom aspektu moje golotinje. Hvala vam.

Bio sam bolestan, a vi ste kleknuli i zahvalili Bogu za svoje zdravlje. Hvala vam.

Bio sam bez krova, a vi ste mi propovijedali o duhovnom bunkeru Božje ljubavi. Hvala vam.

Bio sam osamljen, a vi ste me ostavili da biste se za mene molili. Hvala vam.

Čini se da ste tako pobožni i blizu Bogu. Ali još uvijek sam gladan - i osamljen, gol, i bolestan, zatočen, i bez krova. Smrzavam se...

(A. L. Balling)

Foto: http://www.ezadar.rtl.hr