Rim: Postavljanje u službu akolita

Posted by

U ponedjeljak, 27. veljače 2017. u kapelici Bezgrešnog začeća Međunarodnog bratstva blaženoga fra Gabriela M. Allegre u samostanu sv. Ante Padovanskog u Rimu, trojicu bogoslova Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja, koji studiraju teologiju na Papinskom sveučilištu „Antonianum“ (fra Toni Šimunović Erpušina, fra Dejan Međugorac i fra Jerko Kolovrat) u službu akolita u ime provincijala fra Joška Kodžomana, postavio je fra Ivan Režić, magistar duhovnosti i doktorant na istoimenom sveučilištu.

U koncelebraciji su bili fra Ivan Vuletić, student crkvene povijesti na Papinskom sveučilištu „Gregoriana“, član provincije Presvetog Otkupitelja; fra Ivica K. Pavlović, član provincije Bosne Srebrene i misionar u Kraljevini Maroko, magistar arapskih studija i islamistike te student na postdiplomskom studiju filozofije na „Antonianumu“; fra Bruno Ćubela, magistar moralne teologije i doktorant na akademiji „Alfonsiana“ te član provincije Bosne Srebrene; fra Nikola Kozina, student crkvene povijesti na Papinskom sveučilištu „Gregoriana“ i član provincije Bosne Srebrene; fra Marco Zenere, magistar kanonskog prava i doktorant na „Antonianumu“, član Sjeverne talijanske provincije sv. Ante koji je ujedno i propovijedao na misnom slavlju. Na misi su prisustvovali i dr. Hrvoje Relja, profesor filozofije i dr. Marko Trogrlić, profesor povijesti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu koji su trenutno na jednom istraživačkom projektu u Rimu te s. Doroteja Krešić, članica Družbe milosrdnih sestara svetoga Križa sa sjedištem u Đakovu koja trenutno pohađa master franjevačke duhovnosti i formacije na „Antonianumu“.

Fra Marco je u propovijedi naglasio da je euharistija najdragocjenije blago koje Crkva ima i da upravo akoliti postaju služitelji tog velikog otajstva. Ne može se odvojiti Crkva i euharistija. Zato se služba akolitata povjerava u ime Crkve kao poslanje u Crkvi. Poželio je akolitima da njihova služba ne bude samo kod oltara već i da osobnom svetošću izgrađuju mistično tijelo Kristovo koje je Crkva. Nakon propovijedi uslijedio je sam čin postavljanja u službu akolita, a na kraju misnog slavlja fra Ivan Režić braći je čestitao u ime o. Provincijala i u svoje osobno ime te poželio Božji blagoslov na njihovom daljnjem putu prema svećeništvu.

fra Jerko Kolovrat