Rim: Diplomirao fra Toni Šimunović Erpušina

Posted by

U petak, 10. studenoga 2017., na Papinskom sveučilištu Antonianum u Rimu diplomirao je fra Toni Šimunović Erpušina. Fra Toni je pisao diplomski rad iz dogmatske teologije, pod naslovom: “La Vergine Maria nel Magistero, nel culto e nella devozione della Chiesa. Gli apporti della Lumen Gentium, della Marialis Cultus e la devozione alla Madonna Miracolosa di Sinj” (Djevica Marija u nauku, kultu i pobožnosti Crkve. Doprinosi dogmatske konstitucije Lumen Gentium, apostolske pobudnice Marialis Cultus i pobožnost prema Čudotvornoj Gospi Sinjskoj), a mentor mu je bio prof. Vincenzo Battaglia.

Fra Toni je rođen 1994. godine od oca Milana i majke Anke r. Ajdučić. Svečane zavjete položio je 22. rujna 2016. god. Prvi dio studija završio je na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu, a potom je 2015. god. nastavio teološki studij u Rimu.

Đakonski praktikum vršit će u župi Čudotvorne Gospe Sinjske u Sinju.