Rim: Diplomirao fra Jerko Kolovrat

Posted by

U utorak, 7. studenoga 2017., na Papinskom sveučilištu Antonianum u Rimu diplomirao je naš bogoslov, a uskoro i đakon, fra Jerko Kolovrat. Fra Jerko je pisao diplomski rad iz dogmatske teologije, pod naslovom: “Interpretazione della possibile diretta influenza di Dio sui processi fisici mediante la teoria del caos deterministico” (Interpretacija mogućeg Božjeg izravnog utjecaja na fizikalne procese pomoću teorije determinističkog kaosa), a mentor mu je bio prof. Lluís Oviedo.
Fra Jerko je rođen 1991. godine od oca Miljenka i majke Antonije r. Rebić. Svečane zavjete položio je 22. rujna 2016. god. Prvi dio studija završio je na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu, a potom je 2015. god. nastavio teološki studij u Vječnom gradu. Nakon ređenja (26.11. 2017.) đakonski praktikum vršit će u župi Gospe van Grada u Šibeniku.

Čestitamo od srca!